Motywacja

[Motywacja][bleft]

Aplikacje do nauki języków

[Aplikacje][bsummary]

Kursy Językowe Online

[Kursy][twocolumns]

Rozrywka w i o języku obcym

[Zabawne][grids]

Dzieci

[Dzieci][bsummary]

Recenzje

[Recenzje][twocolumns]

Zagraniczny kącik muzyczny

[kącik muzyczny][grids]
Obsługiwane przez usługę Blogger.
Regulamin konkursu "Fiszki online od Fiszkoteki. Pokochaj naukę języków! - Konkurs!"

Regulamin konkursu Wygraj fiszki online od Fiszkoteki. Pokochaj naukę! - Recenzja i Konkurs!Organizator”

Organizatorem konkursu jest blog Blog o nauce języków obcych.Sponsor”
Sponsorem nagród jest: Fiszkoteka.pl
  Uczestnik”
  Osoba fizyczna, pełnoletnia oraz niepełnoletnia posiadająca zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie, która zastosuje się do Postanowień Regulaminu.


  I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.

  1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 sierpnia 2016 r. i trwa do 8 września 2016 r. włącznie.

  II. TEMAT KONKURSU.  2.1 Tytuł konkursu brzmi : Wygraj fiszki online od Fiszkoteki. Pokochaj naukę! - Recenzja i Konkurs!
  2.2 Zadanie konkursowe brzmi: 

  1. Wybierz 3 kursy językowe z oferty Fiszkoteki (tutaj)


  2. Odpowiedz na pytanie:Dlaczego właśnie te kursy mają do Ciebie trafić?


  3 Swoją odpowiedź umieść w komentarzu pod wpisem konkursowym.

  Nie zapomnij o pozostawieniu adresu email! :)


  III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  3.1 Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

  3.2 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która w okresie 28.08.2016 - 10.09.2016 wykona zadanie konkursowe
  3.3 Uczestnik odpowiedź  pozostawi w komentarzu pod wpisem konkursowym.

  3.4 Uczesnik w komentarzu pozostawi formę kontaktu (adres e-mail) do wykorzystania w celu wyłącznie kontaktu w przypadku wygranej .

  3.5 Brak możliwości kontaktu dyskwalifikuje z uczestnictwa w konkursie.

  3.6 Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie komentarza jednocześnie oświadcza, iż akceptuje Regulamin Konkursu wraz ze wszystkimi warunkami uczestnictwa w Konkursie.

  3.7 Każdy uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź.

  3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia komentarzy z odpowiedzią na pytanie konkursowe, we własnym uznaniu nieodpowiednich, obraźliwych, zawierających wulgaryzmy, nie na temat, sprzecznych z prawem, wykluczając tym samym osobę z uczestnictwa w Konkursie.
  3.9 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które nie spełniają warunków Konkursu.


  IV. NAGRODY W KONKURSIE  4.1 Nagrody przewidziane w Konkursie to:

  - 5 x Konto Premium + 3 kursy. Okres ważności konta : 6 miesięcy.

  4.2 Organizator wyłoni czterech laureatów Konkursu, oceniając kreatywność odpowiedzi.
  4.3 Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 12 września 2016 r.
  4.4 Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail.
  4.5 Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
  4.6 Nagrody zostaną przekazane/aktywowane Laureatom przez Sponsora Nagród - Fiszkoteka.pl


  V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

  5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione lub nie otrzymanie od Uczestnika komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe, z przyczyn niezależnych od niego.
  5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu przez Uczestnika, szczególnie gdy treść zgłoszenia będzie nie zgodna z prawem.
  5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
  5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
  5.5 Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
  5.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazaniu Laureatom Nagród, leżących po stronie Sponsora. Nie udziela też gwarancji jakości produktu. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sponsora Nagród. 
  VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  6.1 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://onaucejezykow.blogspot.gr/ .
  6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej http://onaucejezykow.blogspot.gr/.
  6.3 Ewentualne zastrzeżenia należy składać w formie elektronicznej w na adres poczty elektronicznej evmylonaki@gmail.com
  6.4 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
  6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.

   Brak komentarzy: